Skip to main content

Bacaan Sebelum Wudhu

بِسْمِ اللَّهِ.

“Dengan nama Allah (aku berwudhu)”.[1]


# Kumpulan Doa Dalam Alquran & Hadits. Pengarang: Said Bin Ali Al-Qahthani. penterjemah: Mahrus Ali. Koreksi dan Penulisan Ulang: Abdullah Khaidhir Lc, Fir'adi Nasruddin Lc, Erwandi Tarmizi. Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah 1430 – 2010. Islamhouse.com

1. HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Lihat Irwa’ul Ghalil 1/122.
author-photo
" Servant of Allah "
Buka Komentar