Skip to main content

Bacaan Ketika Meletakkan Pakaian

بِسْمِ اللَّهِ.

”Dengan nama Allah (aku meletakkan baju)”.[1]


# Kumpulan Doa Dalam Alquran & Hadits. Pengarang: Said Bin Ali Al-Qahthani. penterjemah: Mahrus Ali. Koreksi dan Penulisan Ulang: Abdullah Khaidhir Lc, Fir'adi Nasruddin Lc, Erwandi Tarmizi. Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah 1430 – 2010. Islamhouse.com

1. HR. At-Tirmidzi: 2/505 dan Imam yang lain. Lihat Irwa’ul Ghalil, 49 dan Shahihul Jami’: 3/203.
author-photo
" Servant of Allah "
Buka Komentar